In samenwerking met UZ Brussel werken we bij Cronos Groep aan het INHOVA-project (Intra-operative Hololens Visual Assistence) .

Op termijn zal dat chirurgen helpen om operaties inhoudelijker effiënter voor te bereiden, of visuele assistentie op basis van MRI/CT scans tijdens de operatie te verbeteren.

Opereren met de hulp van Augmented Reality (AR)?

Als je neurochirurg Johnny Duerinck mag geloven is dat niet zo veraf meer. Hij verwacht dat hij de Hololens, een bril die 3D-animatie in het gezichtsveld projecteert, binnen 2 jaar zal inzetten tijdens operaties.  Het gebruik van de HoloLens is overigens niet alleen beperkt tot de wereld van de geneeskunde. Meer nog: het toestel wordt vanaf vandaag in ons land beschikbaar gesteld voor bedrijven en ontwikkelaars.

Een mengeling van reële en virtuele wereld

Wat is Augmented Reality? In tegenstelling tot Virtual Reality, waarbij u met een bril ondergedompeld wordt in een virtuele wereld, worden met een AR-bril 3D-animaties geprojecteerd in de reële wereld. U ziet met andere woorden de animaties in het gezichtsveld verschijnen.

Als u een AR-bril op hebt, voelt het aan alsof u de objecten kan aanraken én u kan er rondlopen zonder dat de objecten zich verplaatsen.

Hoe werkt het?

“De HoloLens is in feite een computer die u als bril draagt”, zegt Microsoft. De Hololens heeft 6 camera’s, 2 processoren en is voorzien van boxen en een micro voor spraakherkenning. De camera’s en processoren zorgen ervoor dat de HoloLens de ruimte waarin hij zich bevindt analyseert.”

Men kan AR en de Hololens perfect toepassen in andere domeinen. Een voorbeeld hiervan is de geneeskunde. De gegevens van de patiënt worden met de scanner ingeladen en worden nadien in 3D tijdens de operatie geprojecteerd. Deze manier van opereren kan zeer belastend zijn voor de chirurg omdat hij de hele tijd zijn patiënt en het scherm in de gaten moet houden. “Bovendien zie ik op mijn scherm een 2D-weergave van de hersenen. De schermen helpen ons, maar ik baseer me vooral op mijn gedegen kennis van de anatomie. De HoloLens kan dit oplossen. Terwijl ik bezig ben met mijn patiënt, worden de hersenen van diezelfde patiënt op zijn hoofd geprojecteerd.”

Eerste model spitstechnologie

Dokter Duerinck is alvast overtuigd van Hololens. “Het zal het opereren ergonomischer maken. We hoeven niet altijd een pointer te gebruiken en zien de anatomie doorheen de patiënt voor dat we een incisie hebben gedaan. Dit zal ook de zorg voor de patiënt alleen maar verbeteren”, zegt Duerinck.
Feit is dat we in de toekomst meer en meer toepassingen rond AR gaan zien. De kans lijkt groot dat op termijn een kleinere variant van de AR-bril de plaats zal innemen van onze smartphone.  Op termijn zullen die toestellen meer en meer ingang vinden bij het brede publiek. De prijs zal vermoedelijk dan ook zakken

Voor dit project werkt UZ Brussel voor het INHOVA-project (Intro-Operative Hololens Visual Assistance) samen met een onderzoeksteam van de VUB en met InspireX, dochter onderneming van de Cronos Groep.

Samenwerking met InspireX en de Cronos Groep

Naar aanleiding van het commercialiseren van de HoloLens, blikken we vanuit de Cronos Groep terug op het potentieel van deze AR-bril. De HoloLens werd al meer dan een jaar geleden gelanceerd bij de Cronos Groep. De bedoeling was dat verschillende Cronos bedrijven hiermee aan de slag zouden gaan om te testen wat de mogelijkheden zijn. De Cronos Groep streeft er bewust naar om in een vroeg stadium ervaring op te bouwen met nieuwe technologieën, om die kennis en ervaring om te zetten in strategische oplossingen voor hun klanten.

Nagenoeg alle Microsoft partners in Belux hebben 1 of 2 devices aangekocht, maar weinigen beschikken over de volledige skillset die nodig is om kwalitatieve Apps voor de HoloLens te ontwikkelen. Door de unieke structuur van De Cronos Groep hebben we de combinatie van verschillende expertises in huis waaronder 3D modelling en game development in Unity, .NET development voor het UWP App gedeelte, Cloud expertise voor connected experiences en mogelijkheden tot o.a. implementatie als Managed Device in enterprise omgevingen.